Oferta

Cena zajęć obejmuje:

 • Bezpłatną lekcję próbną
 • Dojazd lektora do Państwa firmy
 • Indywidualny wybór  lektora – prezentacja do 3 lektorów
 • Wsparcie szkoleń pod względem metodycznym, stały nadzór metodyka
 • Wykonanie analizy potrzeb kursowych przed rozpoczęciem kursu
 • Prowadzenie systematycznej oceny postępów uczestników kursu
 • Przeprowadzenie testów pisemnych i ustnych poziomu znajomości języka
 • Podział uczestników na grupy i ułożenie programu nauczania
 • Analizę satysfakcji z każdych rozpoczętych zajęć
 • Przeprowadzanie powtórek materiału, testów cząstkowych i końcowych
 • Wydanie certyfikatów ukończenia kursu wraz z sugestiami co do dalszej nauki
 • Zapewnienie materiałów multimedialnych na czas trwania zajęć
 • Prowadzenie zajęć zgodnie z zaakceptowanym przez Państwa programem nauczania
 • Możliwość zmiany lektora podczas zajęć
 • Zniżkę 15 % na zakupione podręczniki kursowe