Tłumaczenia

TŁUMACZENIA

Wykonujemy tłumaczenia pisemne zarówno zwykłe jak i przysięgłe dokumentów z języka angielskiego w trybie zwykłym, przyśpieszonym oraz ekspresowym również z dziedzin specjalistycznych.

TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

POLSKO-ANGIELSKIE ORAZ ANGIELSKO-POLSKIE

Tryb zwykły – do 5 stron dziennie

Tryb przyśpieszony – do 8 stron dziennie

Tryb ekspresowy – ponad 8 stron dziennie

Korekta/weryfikacja tłumaczenia

32

35

40

50% stawki wg trybu

*Podane ceny są cenami netto w PLN i odnoszą się do strony tłumaczeniowej wynoszącej 1700 znaków ze spacjami w tekście końcowym. Podane ceny są zwolnione z podatku 23% VAT.

TŁUMACZENIA PISEMNE PRZYSIĘGŁE

POLSKO-ANGIELSKIE ORAZ ANGIELSKO-POLSKIE

Tryb zwykły – do 5 stron dziennie

Tryb przyśpieszony – do 8 stron dziennie

Tryb ekspresowy – ponad 8 stron dziennie

Korekta/weryfikacja tłumaczenia

37

43

45

50% stawki wg trybu

*Podane ceny są cenami netto w PLN i odnoszą się do strony tłumaczeniowej wynoszącej 1125 znaków ze spacjami w tekście końcowym. Podane ceny są zwolnione z podatku 23% VAT. Ilość znaków za stronę tłumaczeniową reguluje ustawa o tłumaczeniach przysięgłych.

Usługi dodatkowe:

wydanie kopii tłumaczenia 20% stawki wg trybu
poświadczenie odpisu pisma przetłumaczonego na język obcy 30% stawki wg trybu
dodatkowa weryfikacja przez native speakera + 25% stawki wg trybu
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym, bardzo drobnym drukiem lub z trudnej do odczytania kopii +25% stawki wg trybu
tłumaczenia wysoce specjalistyczne +25%-40% stawki wg trybu
przystosowanie tekstu przesłanego jako plik graficzny do tłumaczenia + 50 PLN

Warunki ogólne:

  • Wyceny tłumaczeń dokonujemy nieodpłatnie.
  • Podane wyżej ceny oraz wstępna wycena stanowi jedynie wartość szacunkową. Dokładna wartość zlecenia jest obliczana na podstawie: ilości znaków w dokumencie końcowym, terminu dostarczenia dokumentu oraz warunków dodatkowych (trudność tekstu, czytelność, format, inne)
  • Minimalna jednostka rozliczeniowa to jedna strona tłumaczeniowa.
  • Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Dniem rozpoczęcia tłumaczenia jest pierwszy dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia.
  • Tłumaczenia wykonywane w dniu przyjęcia zlecenia są to tłumaczenia ekspresowe bez względu na ilość stron.
  •  W celu wstępnej wyceny tłumaczenia prosimy przesłać dokumenty drogą mailową. Akceptujemy pliki: tekstowe, excel, pdf, graficzne.
  •  Wszystkie dokumenty dostarczamy z obróbką graficzną, identyczną jak w oryginale, chyba, że zleceniodawca ustali inaczej.

METODY PŁATNOŚCI

1. Klienci instytucjonalni:

Tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione są rozliczane na podstawie wcześniej uzgodnionych warunków. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku przelewem lub gotówką.


2. Klienci prywatni:

Tłumaczenia pisemne zwykłe i uwierzytelnione – przedpłata całości kwoty na konto przelewem lub gotówką przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.